Exploitation du milieu montagnard sur le versant nord des Pyrénées entre 20 000 et 12 000 cal BP: que nous apprend la faune?

Résumé : Azken glaziazioaren amaieran, Pirinioetako glaziarrek atzerakada izatean, orduan landare-eta animalia-populazioek hartzen zituzten es-pazioak okupaziorik gabe gelditu ziren. Artikulu honetan, Pirinioen iparraldeko aldean Paleolitoaren amaierako gizakiak bertan zenbateraino ibiltzen ziren aztertu dugu datu faunistikoen bidez. 15.000 cal BP ingurura arte, aztarnategi gehienak Pirinioen inguruetan daude, 500 m-tik beherako altitudean. Ondoren, ohikoagoak dira 500-1000m-an kokatutako aztarnategiak. 15.000 cal BP baino lehen gutxi aprobetxatzen ziren mendiko harrapakinak, bereziki basahuntza, baina garrantzi handiagoa hartu zuten Goi Magdaleniar garaitik aurrera eta horrek azaltzen du, ziurrenik, altitude garaiagoetako presentzia. Marmotaren ehiza ondo dokumentatuta dago Alpeetan, baina ez du baliokiderik Pirinioetan. Baliteke karraskari hori Pirinioetan bakana izateak zerikusia izatea goi-altitudeetako presentzia txikiarekin.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01891651
Contributor : Sandrine Costamagno <>
Submitted on : Tuesday, October 9, 2018 - 6:22:08 PM
Last modification on : Wednesday, May 15, 2019 - 3:38:14 PM

File

2017 Chevallier et al Munibe.p...
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

Collections

Citation

Aude Chevallier, Sandrine Costamagno, Jean-George Ferrié, Delphine Kuntz, Véronique Laroulandie. Exploitation du milieu montagnard sur le versant nord des Pyrénées entre 20 000 et 12 000 cal BP: que nous apprend la faune?. Munibe Antropologia-Arkeologia, San Sebastián Sociedad de Ciencias Aranzadi, 2016, 67, pp.269-284. ⟨10.21630/maa.2016.67.mis04⟩. ⟨hal-01891651⟩

Share

Metrics

Record views

174

Files downloads

59